Puhtoisuuden illuusio: moraali- ja arvokäsityksiä ravistelevat televisiotuotannot mediassa

Nykypäivän televisiotarjonta pyrkii shokeeraamaan ja houkuttamaan katsojan television ääreen. Provokatiivisten tv-tuotantojen perustelut ja mediatalojen retoriikka tuntuvat hakevan oikeutusta eri keinoin kyseenalaisimmille ja poleemisille valinnoilleen. Artikkeli keskittyy näihin puheenvuoroihin, ja perusteluihin valistuksen ja yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmista.

Pokémon Go (2016) -pelin suosion nostalgiaselittäminen

Nostalgian tunne on kaipuuta aiemmin olleeseen tai aiemmin koettuun asiaan tai tilanteeseen. Artikkeli käsittelee, miten lisätyn todellisuuden pelin Pokémon Go:n suosiota selitettiin nostalgian avulla julkisuudessa pelin ilmestyttyä 2016. Artikkelissa esitellään mediakulttuurin kontekstiin sopiva nostalgialla selittämisen jaottelu.

Seitsemän elokuvaa kuulumisesta: Lyhytelokuva menetelmänä ja tutkimuksen kohteena osallistavassa hankkeessa

Artikkelissa pohditaan lyhytelokuvan roolia taideperustaisessa osallistavassa tutkimushankkeessa Rajojen yli – kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin (2017–2021). Tutkijalähtöisessä hankkeessa ihmisiä kutsuttiin pohtimaan kuulumista työpajoissa taiteen tekemisen ja keskustelun kautta. Yksi työpajoista oli videotyöpaja, jossa osallistujien tavoitteena oli tehdä kuulumista käsittelevä … Continued

Lähisuhdeväkivaltaa ja muita kertomuksia – Äitien älylaitteiden käyttö mediajulkisuudessa

Artikkelissa tarkastellaan äitien älylaitteiden käyttöä median välittämässä vanhemmuuden asiantuntijapuheessa. Analyysin kohteena ovat vanhempien älylaitekäyttöä koskeva mediajulkisuus vuosina 2013-2018. Artikkelissa puretaan lausuntojen taustalla vaikuttavia ideologisia asenteita vanhemmuudesta ja erityisesti äitiydestä, sekä mediateknologiaan liitettyjä kulttuurisia puhetapoja.

Musiikki kasvun, muistamisen ja tuhoavan läsnäolon merkkinä. J.S. Bachin Goldberg-variaatioiden merkitys Hannibal Lecterin fiktiivisen hahmon rakentumisessa

Glenn Gouldin pianonsoitto leviää audiovisuaalisessa kulttuurissa yllättäviin paikkoihin ja käyttöyhteyksiin – esimerkiksi kauhuelokuviin. Tämä artikkeli käsittelee sitä, minkälaisia merkityksiä tämä prosessi on saanut aikaan paitsi välittömissä audiovisuaalisissa yhteyksissään osana Hannibal Lecter -elokuvia, mutta myös Gouldin julkisuuskuvassa ja kuolemanjälkeisessä elämässä osana musiikki/populaari-kulttuuria.