Lehden tausta

WiderScreen on vuodesta 1998 ilmestynyt akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen. Painopisteitä ovat siten esimerkiksi elokuvan, television, pelien, sosiaalisen median ja uuden tekniikan alueet ja niiden välisten rajojen ylitykset. Tarkoituksena on tuoda tarkasteluun paitsi alan ajankohtaista tutkimusta myös tarjota foorumi uusille ja mielenkiintoisille näkökulmille ja puheenvuoroille.

WiderScreen muuttui vuonna 2012 kokonaan vertaisarviointiin perustavaksi akateemiseksi julkaisuksi. Julkaisu päätettiin samassa yhteydessä muuttaa kaksikieliseksi (englanti/suomi). Toimituskunnan jäsenet, kirjoittajat ja arvioitsijat edustavat elokuva- ja mediatutkimuksen, historiantutkimuksen, viestintätutkimuksen, pelitutkimuksen, visuaalisen kulttuurin sekä digitaalisen kulttuurin oppialoja. Tällä hetkellä lehden toimituskunnan jäsenet edustavat kuutta kotimaista korkeakoulua ja kahta kansainvälistä korkeakoulua. Tarkemmat tiedot toimituskunnasta löydät lehden etusivulta.

WiderScreen tarjoaa monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kirjoittaa. Osa numeroista on toimitettuja teemanumeroita, mutta säännöllisin väliajoin julkaistaan numero, jossa julkaistaan tekstejä ilman tiettyä teemaa.

Verkkolehden keskeistä sisältöä ovat vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. Lisäksi WiderScreen julkaisee katsauksia, haastatteluja ja kolumneja, joiden tehtävänä on avata monipuolista tutkimuskenttää laajalle yleisölle ja alasta kiinnostuneille. Keskeisenä osana lehden toimintaa toimivat myös arvostelut, joissa kriittisesti avataan alan tuoreinta kirjallisuutta sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia mediatuotantoja. Kaikki jutut lehteen tulevat jutut arvioidaan tekstien laadun varmistamiseksi.

Lehti on tarkoitettu niin tieteen ja taiteen tutkijoille kuin myös alan opiskelijoille ja ammattikirjoittajille. Lehden toimitustyöstä ja sisällöstä vastaavat päätoimittaja, toimitussihteeri ja toimituskunta. Osalla teemanumeroista on lisäksi oma vastaava toimittajansa, joka on päävastuussa numeron kokoamisesta. Vastaavat toimittajat ovat joko toimituksen edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita. WiderScreen ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa, ja osa niistä voidaan julkaista tuplanumeroina.

WiderScreenin julkaisijataho on Filmiverkko ry, joka on voittoa tavoittelematon suomalainen elokuva-alan verkkojulkaisija.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt 23.1.2015 lehdelle oikeuden käyttää virallista TSV-tunnusta.

Lisätietoa WiderScreenin vertaiarviointikäytännöistä ja ohjeet juttutarjouksista löytyvät ohjeita-sivulta.