Editorial – City Imaginings and Urban Everyday Life

WiderScreen 1–2/2018 focuses on the spatially and temporally multidimensional axis that spans between imagining and inhabiting the city. The starting point of the double special issue is the observation that diverse forms of imagining entwine with practices of urban living and governance, and structure how the city appears in different media and genres. The five peer-reviewed articles and three overviews direct variegated lenses at the issue’s core problematics forming together a fascinating kaleidoscope.

Elokuva ja kulttuuriperintö – Johdannoksi

Kulttuuriperinnön maailmassa elokuvat ovat yhtäältä suojelun, säilyttämisen, museoinnin ja arvottamisen kohteita. Toisaalta elokuvat ovat myös kulttuuriperintökentän aktiivisia toimijoita, jotka tuottavat, ylläpitävät, muuttavat ja asettavat kyseenalaisiksi sekä aineetonta että aineellista kulttuuriperintöä.