WiderScreen 26 (1) 2023: Populaarimusiikin kulttuuriperintöä paikantamassa

Populaarimusiikin kulttuuriperintöä paikantamassa – Johdannoksi

Pääkirjoitus

WiderScreen-journaalin erikoisnumero tarkastelee populaarimusiikin kulttuuriperintöä ja perinnöllistämisen prosesseja. Numeron painopisteenä on populaarimusiikin kulttuuriperinnön suhde paikkoihin ja paikallisuuksiin.

Anna Peltomäki | ankpel [a] utu.fi | toimittaja | Kulttuuriperinnön tutkimuksen väitöskirjatutkija | Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma | Turun yliopisto

Tommi Iivonen | ttiivo [a] utu.fi | toimittaja | Kulttuuriperinnön tutkimuksen väitöskirjatutkija | Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma | Turun yliopisto

Anna Sivula | ansivu [a] utu.fi | toimittaja | Kulttuuriperinnön tutkimuksen professori | Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma | Turun yliopisto

                                                                                                

Populaarimusiikki perintönä, perintömusiikki populaarina

Vertaisarvioitu artikkeli

Tarkastelen artikkelissa sitä, miten Unescon ja Museoviraston ylläpitämät aineettoman kulttuuriperinnön luettelot suhteutuvat populaarin käsitteellistämiseen.

AV Villén
antti-ville.villen [a] uniarts.fi
Oskar Huttunen Fellow, Clare Hall & CRASSH
Cambridge University

Suomalaisen hevimetallin kulttuurikartta? Ajatuksia ja luonnoksia

Näkökulma

Artikkeli tarjoaa näkökulman suomalaisen musiikin kulttuuriperintöön hahmottelemalla hevimetallin kulttuurikarttaa. Analyysi paljastaa suomihevin laajan levinneisyyden ja sen maantieteelliset painotukset.

Toni-Matti Karjalainen
toni-matti.karjalainen [a] uniarts.fi
Professori
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Populaarimusiikki, audiovisuaalinen estetiikka ja natsismin lumo

Essee

Esseessä tarkastellaan natsismin lumoa toisen maailmansodan jälkeisessä audiovisuaalisessa kulttuurissa. Pääpaino on esteettisen kokemuksen analyysissa, pimeässä kulttuuriperinnössä sekä eurooppalaisen kulttuurin spektaakkeliin liittyvässä ylevän kaipuussa.

Kimi Kärki
kimi.karki [a] uniarts.fi
Dosentti, lehtori
Kulttuurinen musiikintutkimus
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö

The Sound of Seattle: Locating Grunge Heritage

Essay

This essay discusses grunge as part of Seattle’s music heritage by exploring the origins of the grunge movement in the city, the commercial success that cemented its place in the popular culture of the 1990s, and the presence of grunge heritage in Seattle today.

Samantha Martinez Ziegler
samazi [a] utu.fi
B.A. in Digital Culture, Landscape and Cultural Heritage
University of Turku

Kuukauden artikkeli

Vuonna 2018 julkaistu Tetyana Lokotin tutkimusartikkeli Ukrainan pääkaupungin Kiovan katutaiteesta on hyvin puhutteleva nykyisen Ukrainan sodan varjossa. Hänen mukaansa muraalit toimivat kollektiivisena taiteena, joka heijasti maassa vuosina 2014-2018 tapahtuneita voimakkaita poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia. Katutaide voidaan tulkita myös maan kansallisidentiteetin ylläpitäjänä ja rakentajana.