CfP 3/2016: Elokuvamusiikki ja elokuvien äänimaisema
– Film Music and Cinematic Soundscapes

WiderScreen 2/2016:n teemana on elokuvamusiikki. Elokuvan historia tuntee monia mytologisoituja ohjaaja–säveltäjä -työpareja, kuten Alfred Hitchcock ja Bernard Herrmann, Sergio Leone ja Ennio Morricone sekä David Lynch ja Angelo Badalamenti. Onpa elokuvan ohjaaja saattanut jopa itse vastata musiikista, ajatellaan vaikka John Carpenterin hyytävää teemaa elokuvaan Halloween (1978).

Teemanumeroon ovat tervetulleita kirjoitukset, joissa käsitellään elokuvamusiikkia tai elokuvan rakennettua äänimaisemaa eri tieteenalojen ja niiden välisten hedelmällisten dialogien näkökulmasta.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: kierka@utu.fi 15.1.2016 mennessä ja tekstin lopullinen versio 27.5.2016. Teemanumero ilmestyy alkusyksystä 2015. Lisätietoja antaa vastaava toimittaja FT Kimi Kärki (kierka@utu).

The theme issue of WiderScreen 2/2016 is film music. The history of cinema is full of mythologized director–composer work pairs, such as Alfred Hitchcock and Bernard Herrmann, Sergio Leone and Ennio Morricone, and David Lynch and Angelo Badalamenti. Sometimes the director has composed the music; remember the haunting theme music John Carpenter composed for Halloween (1978).

We invite scholarly contributions that provide insight to film music itself, or the constructed cinematic soundscapes. We encourage interdisciplinary approaches.

The theme issue is bilingual (English / Finnish). (Finnish/English). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words) we invite shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (max. half a page) to kierka@utu.fi by 15th of January 2016. The deadline for the full manuscript is 27th of May 2016. The theme issue will be published in the autumn 2016. Contact Dr Kimi Kärki (Guest Editor) for further information (kierka@utu.fi).

 

CfP 1-2/2016: Teemavapaa numero

WiderScreenin vuoden ensimmäinen numero (1/2016) on teemaltaan vapaa. Otamme vastaan artikkeleja, katsauksia, arvioita, haastatteluja, konferenssiraportteja ja muita kirjoituksia, jotka avaavat kiinnostavalla ja ajankohtaisella tavalla audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin ilmiötä. Juttutarjouksia voi esittää suoraan päätoimittajalle (Petri Saarikoski). Arviointikierrokselle menevät tutkimusartikkelit tulee toimittaa 30. syyskuuta mennessä. Tarvittaessa numeron julkaisu siirtyy alkukevääseen 2016.

 

CfP 3/2015: Eri- ja samanarvoisuus digitaalisessa maailmassa
Equality and inequality in digital environments

WiderScreen 3/2015:n teemana on eri- ja samanarvoisuus digitaalisessa maailmassa. Viime aikoina esillä ovat olleet monet verkkokäyttäytymiseen liittyvät aihealueet. Verkon ja sosiaalisen median käyttäjät kohtaavat arjessaan syrjinnän kokemuksia ja suoranaista vihapuhetta. Verkkososiaalisuus muodostuu usein tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuvaksi aggressiiviseksi vuorovaikutukseksi. Osansa saavat niin maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt, naispelaajat kuin vammaisetkin. Toisaalta erityisesti sosiaalinen media on avannut mahdollisuuksia myös tasa-arvon sanoman levittämiselle. Ajankohtaisina esimerkkeinä kansainvälisesti huomiota herättänyt, pelikulttuurien seksistisyyden paljastanut Gamergate-tapaus ja suomalainen, tasa-arvoisen avioliittolain puolesta taistellut Tahdon2013-kampanja.

Teemanumeroon ovat tervetulleita kirjoitukset, joissa käsitellään niin eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä kuin tasa-arvon ilmenemistäkin verkkoympäristöissä. Näkökulmaa voi myös laajentaa internetistä muihin viestintävälineisiin ja käsitellä teemaa yleisemmin erilaisten mediaesitysten kontekstissa.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: rmturt@utu.fi 8.2.2015 mennessä ja tekstin lopullinen versio 4.5.2015. Teemanumero ilmestyy alkusyksystä 2015. Lisätietoja antaa toimituskunnan jäsen Riikka Turtiainen (rmturt@utu).

The theme issue of WiderScreen 3/2015 is equality and inequality in digital environments. Recently the media has been filled with subjects about online abuse and negative online social interactions. Social media and Web users are increasingly facing abusive and hostile interactions, often even direct hate speech. Online sociality has become the playground of these hostile individuals and communities, that target especially sexual minorities, immigrants, female gamers and disabled people.

At the same time there has been numerous campaigns and contents that have become viral with their aim to increase online social equality and justice, such as the internationally recognized Gamergate, sexism in video games and gaming culture, and the Finnish Tahdon2013 campaign for equal marriage rights.

We invite scholarly contributions on subjects that provide insight to social and cultural (in)equality in online environments, as well as in other media technologies. The theme issue will be published bi-lingually (Finnish/English). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words) we invite shorter book and research reviews, interviews and columns on the subject.

Please send your abstract (max. half a page) to rmturt@utu.fi by 8th of February 2015. The deadline for the full manuscript is 4th of May 2015. The theme issue will be published early autumn 2015. Contact editorial board member Riikka Turtiainen for further information (rmturt@utu).

CfP 1-2/2015: Villin lännen uudet visiot
– New Visions of the Wild West

WiderScreen 1/2015:n teemana on villi länsi ja sen erilaiset uudet tulkinnat populaarikulttuurissa. Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana lännenelokuvien ja muun lännenfiktion määrä on vähentynyt, mutta puhe ”länkkäreiden” kuolemasta on sittenkin harhaanjohtavaa. Villin lännen kuvasto ei palaudu enää vain Yhdysvaltain 1800-luvun historiaan, vaan siitä on tullut kerronnan kaava, jota on sovellettu globaalisti mitä erilaisimmissa yhteyksissä.

Teemanumeroon etsitään kirjoituksia, jotka käsittelevät villin lännen eri ilmenemismuotoja. Elokuvien ja televisiosarjojen lisäksi näkökulmia etsitään laajalti koko mediakentältä, joten aiheiksi sopivat yhtä lailla esimerkiksi digitaaliset pelit, roolipelit, animaatiot sekä sarjakuvat. Tutkimuksen kannalta teemaa voidaankin tarkastella monesta suunnasta: kiinnostavia ovat niin uudet tutkimusavaukset kuin vanhojen aiheiden tulkitseminen tuoreesta näkökulmasta.

Numero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (suosituspituus 4 000–7 000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita tai kolumneja. Kirjoittajat voivat tarjota myös tavallista laajempia arvosteluita. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi unohdetut tai marginaalisesti tunnetut elokuvat, jotka nauttivat silti vahvaa kulttimainetta. Noin puolen sivun mittainen tiivistelmä tulee lähettää päätoimittajalle 15.9.2014 mennessä ja tekstin lopullinen versio 15.12.2014. Teemanumero ilmestyy maalis–huhtikuussa 2015. Lisätietoja antaa päätoimittaja Petri Saarikoski (petsaari@utu.fi).

The theme of WiderScreen 1-2/2015 is the Wild West and its new interpretations in popular culture. Over the last thirty years, the number of Western films and fiction has dwindled, but to talk about the death of the genre is, nevertheless, misleading. Wild West imagery no longer solely refers to the history of the 19th century American frontier, as it has become a persistent narrative template, which has been applied globally in a number of different contexts.

We welcome writings on the various manifestations of the Wild West to the thematic issue. In addition to films and television series, we are looking forr articles in the whole field of media, for example digital games, role playing, animation, and comics fit the scope equally well. From a research point of view, the theme may be approached, likewise, from different perspectives: new openings and novel reinterpretations of more established topics are equally welcomed.

The issue is bilingual (English / Finnish). In addition to refereed full papers (between 4,000–7,000 words), the articles can be short position papers, interviews, book reviews or columns. Detailed reviews on, for example, forgotten or marginal films with a cult status can be proposed as well. Send an abstract of approximately half a page to the editor in chief by September 15 2014, and the full version of the manuscript by December 15 2014. The thematic issue will be published in March–April 2015. Contact editor in chief Petri Saarikoski for further information (petsaari@utu.fi).

 

CfP 3–4/2014 Mediaurheilu

WiderScreen 3–4/2014:n teemana on mediaurheilu – eli eri viestintävälineissä tavalla tai toisella esillä oleva urheilu. Kansainvälisesti muun muassa populaarikulttuurin tutkimuksen, viestintätieteiden ja urheilusosiologian parissa suosittu tutkimusteema on viime aikoina kiinnostanut enenevissä määrin myös kotimaista akateemista kenttää. Kansainvälinen huippu-urheilu on tänä päivänä miljardiluokan viihdeteollisuutta, jonka tähtiä ovat urheilijoiden lisäksi myös valovoimaiset valmentajat, managerit, selostajat ja urheilutoimittajat. Toisaalta internetin välityksellä levitettävä, itse kuvattu parkourvideo voi sekin täyttää mediaurheilun määritelmän. Mediaurheilua voidaankin tarkastella monesta näkökulmasta eikä lähestymistapaa ole tässä teemanumerossakaan rajoitettu. Kiinnostavia ovat niin uusimpia sosiaalisen median sovelluksia koskevat avaukset kuin perinteisempää mediaa luotaavat artikkelit. Tekstit voivat käsitellä mediasisältöjen sekä niiden tuottamisen ja vastaanoton lisäksi mediaurheilun toimijoita ja konteksteja (esim. urheiluseurat, mediayhtiöt, sponsorit, lajiliitot ja järjestöt). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4 000–7 000 sanaa) lisäksi teemanumeroon voi tarjota lyhyempiä katsauksia, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Noin puolen sivun mittainen abstrakti tulee lähettää vastaavalle toimittajalle vuoden 2013 loppuun mennessä ja tekstin lopullinen versio 28.2.2014. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2014. Lisätietoja antaa vastaava toimittaja FT Riikka Turtiainen (rmturt@utu.fi).