CfP 1/2020: ”Taidekritiikki”

Erikoisnumero

Toimittajat: Petri Saarikoski, Juha Rosenqvist

WiderScreenin erikoisnumero 1/2020 keskittyy tarkastelemaan monialaisesti taidekritiikin historiaa, muodonmuutosta ja nykyistä asemaa. Numeron tarkoituksena on koota yhteen analyyttisiä mutta tarvittaessa myös poleemisia kirjoituksia, jotka tavalla tai toisella tarkastelevat taidekriittisen julkaisemisen merkitystä nykykulttuurissamme.

Kritiikin asema ymmärretään herkästi väärin, ja osasyyllinen tähän on jo termin monitulkintaisuus. ”Kritiikki” voidaan ajatella puhtaasti arvosteluna tai jopa parjauksena, johon varsinkin nykyisen sosiaalisen median aikakautena suorastaan jopa houkutellaan. Vastakkaisasetteluja luovassa mediaympäristössämme kriittisen dialogin mahdollisuudet tuntuvat välillä kaventuneen huomattavasti. Taidekritiikin osalta tärkeintä on kuitenkin huomata, että julkaistua elokuvaa, televisiosarjaa, kirjaa, teatterinäytelmää tai vaikkapa peliä koskevassa arvioinnissa on ensisijaisesti kysymys yleisön palvelemisesta ja kyseisen kulttuuri-ilmiön laaja-alaisemmasta arvottamisesta. Kritiikki on ja pitääkin olla subjektiivinen näkemys kustakin arvioitavasta teoksesta, eikä sen tarkoitus ole tarjota kiveen hakattua tai ajatonta totuutta. Tästä huolimatta kritiikin pitää aina pyrkiä tasapainoiseen ja perusteltuun tulkintaan, joka ottaa huomioon myös arvioitavan kohteen monialaisuuden ja historian. Näiden asioiden huomioiminen ei ole kuitenkaan tänä päivänä enää itsestäänselvyys. Julkaisukanavien kehittyessä ja mediamaiseman muutoksessa esimerkiksi taidekritiikkiä työnään kirjoittavat toimittajat ja tutkijat joutuvat jatkuvasti perustelemaan työnsä merkitystä. Akateemisessa maailmassa arvioiden kirjoittamista välillä väheksytään, ja niiden julkaisumäärät ovat vähentyneet. Silti monet tutkijat julkaisevat taidekritiikkiä myös blogeissa ja eri sosiaalisen median alustoilla.

Tästä syystä on perusteltua pysähtyä paikalleen pohtimaan, millaista roolia me odotamme taidekritiikiltä, ja ennen kaikkea miksi sitä edelleen tarvitaan ja miksi sen laadukkaaseen tuottamiseen on syytä panostaa.

Kutsumme mukaan kirjoituksia, jotka tavalla tai toisella käsittelevät taidekritiikin nykyasemaa ja muodonmuutosta. Tervetulleita ovat niin tutkimuskatsaukset, esseet, kolumnit kuin erilaiset näkökulma-artikkelit. Tarvittaessa otamme vastaan myös vertaisarviointiin meneviä, laajempia artikkeleja. Kirjoitukset voivat olla luonteeltaan analyyttisiä, akateemisesti jäsenneltyjä, mutta myös huomattavasti vapaammat ja populaarimmat näkökulmat ovat tervetulleita. Teema on laaja-alainen ja voi liittyä esimerkiksi seuraaviin esimerkkitapauksiin:

  1. Taidekritiikin asema mediakentällä
  2. Historia ja muodonmuutos
  3. Taidekritiikki ja kulttuuriteollisuus
  4. Taidekritiikin ja tutkimuksen suhde
  5. Tunnettujen taidekriitikoiden henkilöesittelyt ja haastattelut
  6. Eri kulttuuri-ilmiöiden arvioinnin erityispiirteet.

Teemanumero on suomenkielinen, mutta tarvittaessa otamme vastaan myös englanninkielisiä kirjoituksia. Tutkimusartikkelien suosituspituus on 4000-7000 sanaa. Katsaukset, esseet, näkökulma-artikkelit ja muut kirjoitukset voivat vaihdella 1000-3000 sanan välillä.

Juttutarjoukset: noin 100-200 sanan mittainen abstrakti sähköpostitse 31.8.2019 mennessä päätoimittajalle (Petri Saarikoski, petsaari@utu.fi) ja toimittajalle (Juha Rosenqvist, juha@film-o-holic.com), jotka antavat myös lisätietoja. Tieto hyväksynnästä tulee 6.9.2019 mennessä. Teemanumero ilmestyy alkuvuodesta 2020.

CfP 2/2019: Seksuaalisuus ja leikki mediassa / Sexuality & Play in Media

Erikoisnumero / Special Issue

Toimittajat: Ashley Brown, Laura Saarenmaa, Veli-Matti Karhulahti

Tämä erikoisnumero kutsuu sinut tarkastelemaan seksuaalisuuden, leikin ja leikkisyyden erilaisia ja samanlaisia ilmentymiä mediassa. Olemme kiinnostuneet sekä analogisesta että digitaalisesta mediasta, sekä niistä median muodoista jotka eivät lokeroidu kumpaankaan. Ymmärrämme seksuaalisuuden ja leikin (ja leikkisyyden) laajasti, mukaan lukien ne seksuaalisuden siivittämät aiheet, jotka liittyvät pelaamiseen ja ne, joilla ei ole mitään tekemistä pelaamisen kanssa. Kannustamme kirjoittajia kartoittamaan marginaaliseksi jääneitä ja (mahdollisesti jopa) tutkimattomia aihepiirejä. Erityisen tervetulleita ovat konventioista poikkeavat tutkimusmetodit sekä yritykset ilmaista ja kirjoittaa tiedettä toisin.

Otamme ilolla vastaan myös vapaaehtoisia vertaisarvioitsijoita. Kaikille ilmoittautuneille lupaamme hymiön :) sekä pyyteettömän kiitoksemme.

Formaatit: Artikkeli (4000-7000 sanaa), katsaus (3000-6000 sanaa), arvio (joustava), haastattelu (joustava), näkökulma (joustava), kolumni (joustava), konferenssiesittely (joustava), taidesisältö. Artikkelit vertaisarvioidaan, muut formaatit saavat palautteen toimittajilta.

Päivämäärät: Otamme vastaan 300-500 sanan abstrakteja englanniksi ja suomeksi 30.11.2018 asti (lähetä sähköpostitse kaikille toimittajille). Abstrakteista kutsutaan kirjoitettavaksi ja potentiaalisesti julkaistaviksi osa. Kokonaisten tekstien viimeinen lähetyspäivämäärä on 31.1.2019. Erikoisnumero julkaistaan syyskuussa 2019.

Lisätietoa alla olevasta linkistä sekä toimittajilta.

Ashely Brown, ashley@eae.utah.edu

Laura Saarenmaa, Laura.Saarenmaa@uta.fi

Veli-Matti Karhulahti, vmmkar@utu.fi

***********************

Editors: Ashely Brown, Laura Saarenmaa, Veli-Matti Karhulahti

WiderScreen is a Finnish open-access scientific journal that centers on multimedial, digital, and audiovisual media culture. It is recognized as a quality peer-reviewed academic publication channel by the Finnish Publication Forum (Jufo).

It is our pleasure to announce a call for papers to a special issue Sexuality & Play in Media, to be published in September 2019. We look forward to submissions concerning all intersections of sexuality and play(fullness) across varying media formats, both analog and digital and everything beyond. Marginal and unexplored topics are exceptionally welcome. Unconventional approaches, methods, and styles of expression are highly encouraged.

If you are expert and wish to volunteer for review, please write the editors. In return, you will have a reply with a smiley :) and our sincere gratitude.

Formats: Refereed article (4000–7000 words), overview article (3000–6000 words), interview (flexible word limit), book/product review (flexible word limit), conference notes (flexible word limit), and artworks (medium-specific). Refereed articles go through blind peer-review, authors of other formats will receive comments from the editors instead.

Important dates: Submit an abstract between 300-500 words (to all three editors) by November 30, 2018. Selected abstracts will be invited to be submitted as full articles. Full article deadline is January 31, 2019. Referee statements are sent to the authors during spring 2019 and the special issue is out in September 2019.

The Chicago Manual of Style. Times New Roman, font 12. Both English and Finnish language submissions are welcome. Please send your submission to all three editors via email by the deadline. Check out the below links for further information. The editors will be glad to answer any related questions.

http://widerscreen.fi/about-widerscreen/

http://widerscreen.fi/about-widerscreen/instructions/

Cheerfully yours,

Ashely Brown, ashley@eae.utah.edu

Laura Saarenmaa, Laura.Saarenmaa@uta.fi

Veli-Matti Karhulahti, vmmkar@utu.fi

CfP 1/2019: Home Computer Cultures and Society Before the Internet Age

Vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa ilmestyvät Zürichissa, Sveitsissä 2017 järjestetyn Home Computer Cultures and Society Before the Internet Age -tutkijatapaamisen artikkelit.

The first issue of 2019 will consist of the proceedings of the Home Computer Cultures and Society Before the Internet Age symposium held in Zurich, Switzerland in 2017.