WiderScreen 1-2/2021: David Lynch Special Issue

Special Issue Editors: Petri Saarikoski, Katriina Heljakka and Pauliina Tuomi

See Finnish version below

The deadline for the full manuscripts has been extended (30.11.2020)!

WiderScreen is seeking contributions for its Winter issue dedicated to David Lynch’s contributions to both art and media cultures. David Lynch has said about his films: “All my movies are about strange worlds that you can’t go into unless you film them. That’s what’s so important about film to me. I just like going into strange worlds” (Lynch in Wolf, 2012: 1).

Lynch’s work is often recognized by its non-linear storytelling and narrative ambiguity. The reception of the strange worlds envisioned and created by Lynch has resulted in fan appraisal as well as critical success. Yet, the visionary experimental modes, provocative approaches and peculiar aesthetics represented in the art and authorship of Lynch have prompted mixed reactions from its various audiences—media, TV and film industries.

One of Lynch’s key works is the seminal television show, Twin Peaks, created and developed together with Mark Frost. This year marks the 30th Anniversary of the first season of Twin Peaks that premiered on April 8, 1990.

The original Twin Peaks (1990­­–1991) is often considered the first cult television show, including facets of genre television, especially detective fiction, soap operas, horror and science fiction. Season 3 of Twin Peaks (Twin Peaks: The Return) premiered in May 2017 and received critical acclaim.

A significant body of popular and scholarly research explores Lynch’s work through multimodal accounts. The upcoming special issue challenges researchers interested in the art and storytelling of Lynch to approach these ‘strange worlds’ in creative, even subversive ways. This special issue will explore the (strange) nature, narrative complexity, cultism, reception and consumption of David Lynch’s work and worlds—drawings, paintings, writings, short films, television series and cinematic films.

The special issue is bilingual (English / Finnish). In addition to peer reviewed article manuscripts (4000-7000 words), this issue welcomes articles, review articles, book reviews, as well as experimental media approaches, such as multimedia works that investigate David Lynch’s multidimensional art.

The themes of interest to the special issue are (but are not limited to):

 • reception; audience, media, TV and film
 • culture, cultism and consumption
 • play, playfulness and humor
 • parodies, pastiches, and other forms of participatory engagement with Lynch’s worlds
 • dreams, illusions, imagination and fantasy
 • aesthetics and ambiance
 • artistic productions as tributes to the work of David Lynch, material, digital and beyond
 • fandom and fabrication in all of its forms
 • physicality, digitality and multisensoriality
 • language, symbolism and mythology
 • terrain, locations and geography
 • gastronomy, hospitality
 • violence, horror and terror
 • subconsciousness, surrealism, and the supernatural
 • intertextuality, paratextuality and transmediality
 • theme songs, music and soundscapes
 • Legacy of the Log: Twin Peaks seasons 1-3
 • It is happening again: mimesis, repetition, re-appropriation and replaying
 • spatial and temporal dimensions
 • narrative complexity

Please send your abstract (300-500 words) by 31.8.2020 to Editor-in-Chief, Petri Saarikoski, University of Turku (petsaari [a] utu.fi) and editors Katriina Heljakka, University of Turku (katriina.heljakka [a] utu.fi) and Pauliina Tuomi, University of Tampere (pauliina.tuomi@tuni.fi). Notification of acceptance by 9.9.2020. The deadline for the full manuscripts is 30.11.2020. Submission deadline: 15.2.2021.

Publication: winter 2021

Please direct inquiries about the special issue to the Editor-in-Chief, Petri Saarikoski, University of Turku, (petsaari [a] utu.fi)

_______________________________________________________

WiderScreen 1-2/2021: David Lynch -erikoisnumero

HUOM! Ensimmäisten käsikirjoitusten deadline on siirtynyt: 30.11.2020.

Numeron toimittajat: Petri Saarikoski, Katriina Heljakka ja Pauliina Tuomi

WiderScreen-lehden talven erikoisnumeron teemana on ohjaaja David Lynch, joka tunnetaan paitsi erikoislaatuisista elokuvistaan myös lukuisista taidetuotannoistaan. David Lynch on useaan otteeseen viitannut, että hän haluaa tuotannoissaan kuvata ja avata outoja maailmoja, joihin pääsy olisi muuten mahdotonta (ks. Esim. Lynch in Wolf, 2012: 1). Lynch tunnetaankin erityisesti epälineaarisesta tarinankerronnastaan ja arvoituksellisesta kuvaustavastaan. Hänen tuotantonsa ympärille on syntynyt vuosikymmenien aikana uskollista fanitoimintaa, ja myös kriitikoiden joukossa hän on noussut tärkeäksi ja monilahjakkaaksi taiteilijaksi. Osa yleisöstä on toisaalta suhtautunut Lynchin tuotantojen visuaalisiin kokeiluihin ja vinksahtaneeseen estetiikkaan hyvin ristiriitaisesti – vastaavaa kritiikkiä on tullut myös televisio-, media- ja elokuvateollisuuden piiristä.

Yksi David Lynchin avainteoksista on tv-sarja Twin Peaks, jonka hän kehitti ja tuotti yhdessä Mark Frostin kanssa. Sarjan ensimmäinen osa näytettiin televisiossa 8.4.1990, joten se täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 30-vuotta. Alkuperäinen Twin Peaks (1990–1991) olikin yksi ensimmäisistä kulttiasemaan nousseista tv-sarjoista, joka yhdisti kiehtovalla ja mieleenpainuvalla tavalla piirteitä muun muassa salapoliisitarinoista, kauhu- ja tieteisfiktiosta ja saippuaoopperoista. Sarjan kolmas tuotantokausi (Twin Peaks: The Return) käynnistyi toukokuussa 2017, ja nousi nopeasti yleisön ja kriitikoiden arvostamaksi jatko-osaksi.

Tieteellisissä tutkimuksissa multimodaaliset lähestymistavat ovat nousseet tärkeiksi johtoteemoiksi David Lynchin tuotantoa tarkasteltaessa. Erityisnumero haastaa Lynchin taiteesta ja tarinankerronnasta kiinnostuneet tutkijat lähentymään hänen ”outoja maailmojaan” luovalla, jopa kumouksellisella tavalla. Erikoisnumero keskittyy tarkastelemaan Lynchin tuotannon outoutta”, tarinankerronnan monitulkintaisuutta, kulttiasemaa, vastaanottoa sekä kulttuurista merkittävyyttä. Kirjoitukset voivat tarkastella Lynchin piirroksia, maalauksia, kirjoituksia, lyhytelokuvia, televisiosarjoja tai kokoillan elokuvia.

Teemanumero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi numeroon voi tarjota varsinaista artikkelia lyhyempiä tutkimuskatsauksia ja kirja-arvioita. Lisäksi tervetulleita ovat myös kaikki taiteelliset kokeilut ja teokset, jotka tavalla tai toisella hyödyntävät David Lynchin monimediaalisia tuotantoja.

Numeroon tarjottavat kirjoitukset voivat liittyä seuraaviin teemoihin, mutta myös vaihtoehtoiset lähestymistavat ovat mahdollisia:

 • yleisövastaanotto
 • kulttiasema ja fanikulttuurit
 • leikki, leikillisyys ja huumori
 • parodiat, pastissit ja muut osallistavan mediakulttuurin muodot
 • narraation monitulkintaisuus
 • unet, illuusiot, mielikuvitus ja fantasia
 • estetiikka ja tunnelma
 • David Lynchin tuotantoon perustuvat taiteelliset produktiot (digitaaliset tai analogiset)
 • kehollisuus, digitaalisuus ja aistimellisuus
 • kieli, symboliikka ja mytologia
 • maasto, kuvauspaikat ja maantiede
 • gastronomia
 • väkivalta, pelko ja kauhu
 • alitajuisuus, surrealismi ja yliluonnollisuus
 • intertekstualisuus, paratekstuaalisuus ja transmediaalisuus
 • musiikki ja äänimaisema
 • ajan ja paikan merkitys
 • Twin Peaks -sarjan kulttuuriperintö
 • meemit ja mimeettiset sisällöt

Lähetä juttutarjouksesi tiivistelmä (n. 300-500 sanaa) 31.8.2020 mennessä numeron toimittajille: päätoimittaja Petri Saarikoski, Turun yliopisto (petsaari [a] utu.fi), toimittajat Katriina Heljakka, Turun yliopisto (katriina.heljakka [a] utu.fi) ja Pauliina Tuomi, Tampereen yliopisto (pauliina.tuomi@tuni.fi). Ilmoitus hyväksynnästä lähetetään kirjoittajille 9.9.2020 mennessä. Ensimmäiset versiot kokonaisista käsikirjoituksista lähetettävä 30.11.2020 mennessä. Korjatut versiot 15.2.2020 mennessä.

Julkaisu: talvi 2021.

Erityiskysymykset voi osoittaa päätoimittajalle (Petri Saarikoski, petsaari [a] utu.fi).

Related literature (examples) / Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta (esimerkkejä)

Burns, A. (2015). Wrapped in Plastic. Twin Peaks. Toronto: ECW Press.

Clark, S. L. (2013). ‘Peaks and Popular Culture’, pp. 8-15 in Marisa C. Hayes and Franck Boulegue (eds.) Fan Phenomena: Twin Peaks. Bristol: Intellect.

Dukes, B. (2014). Reflections. An Oral History of Twin Peaks. Nashville: short/Tall press.

Frost, M. (2017). Twin Peaks. The Final Dossier. Flatiron Books.

Frost, M. (2018). The Secret History of Twin Peaks. Macmillan.

Halskov, A. (2015). TV Peaks: Twin Peaks and Modern Television Drama. Denmark: University Press of Southern Denmark.

Hayes, M. C. and Boulègue, F. (2013). (eds.) Fan Phenomena: Twin Peaks. Intellect Ltd.

Lavery, D. (1995). (ed.) Full of Secrets: Critical Approaches to Twin Peaks. Detroit: Wayne State University Press.

Lynch, D. and Rodley, C. (2005). Lynch on Lynch, Revised Edition. New York: Faber and Faber.

Rodley, C. (ed.) (1997). Lynch on Lynch. London: Faber.

Sheen, E. and Davison, A. (2004). (eds.) The Cinema of David Lynch: American Dreams, Nightmare Visions. London: Wallflower.

Smith, A., Goddard, M. and Fairlough, K. (2016). Twin Peaks Special Issue. Series. International Journal of TV Serial Narratives. Vol. 2, No. 2, Winter 2016.

Thorne, J. (2016). The Essential Wrapped in Plastic. Pathways to Twin Peaks.

Weinstock, J.A. and C. Spooner, C. (2016). (eds.) Return to Twin Peaks: New Approaches to Materiality, Theory, and Genre on Television. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wolf, M. J. P. (2012). Building Imaginary Worlds. The Theory and History of Subcreation. New York and Oxon: Routledge.

Wurman, R. S., David Lynch, and Mark Frost (1991). Welcome to Twin Peaks. Access guide to the town. London: Penguin Books.