WiderScreen julkaisee teemanumeroiden yhteydeyssä tekstejä audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tiimoilta myös teeman ulkopuolelta. Kaikki Ajankohtaista-tagilla julkaistut jutut löytyvät ilmestymisnumeroidensa lisäksi tältä sivulta.

 

WiderScreen 1–2/2017

Petri Saarikoski: Unohdettu media? Näkökulmia teletekstin eurooppalaiseen historiaan

Petri Saarikoski: Home Computer Subcultures and Society Before the Internet Age (Zürich, 3/2017)

 

WiderScreen 3–4/2016

Jaakko Suominen ja Anna Sivula: Retrovation – the Concept of a Historical Innovation