Lähisuhdeväkivaltaa ja muita kertomuksia – Äitien älylaitteiden käyttö mediajulkisuudessa

Artikkelissa tarkastellaan äitien älylaitteiden käyttöä median välittämässä vanhemmuuden asiantuntijapuheessa. Analyysin kohteena ovat vanhempien älylaitekäyttöä koskeva mediajulkisuus vuosina 2013-2018. Artikkelissa puretaan lausuntojen taustalla vaikuttavia ideologisia asenteita vanhemmuudesta ja erityisesti äitiydestä, sekä mediateknologiaan liitettyjä kulttuurisia puhetapoja.

Materiality of Digital Environments

Digitalization has created increasing dematerialization of cultural artefacts. Partly because of the dematerialization process the materiality of media artefacts continues to be a theme rarely addressed and therefore remains rather underdeveloped. Our paper aims to show how the dematerialization of cultural artefacts does not inevitably mean less significance for materiality. Rather, new technologies have stimulated new material practices.