Toimitus

WiderScreen.fi

ISSN 1795-6161

Ilmestymistiheys: Kolme teemanumeroa vuodessa.

Julkaisija: Filmiverkko ry
Perustettu: 1998
Kotipaikka: Turku
Ry-tunnus: 174 829

Sähköposti: widerscreen(at)widerscreen.fi
Postiosoite: PL 38, 20811 Turku

toimitus

Vastaava toimittaja: Outi Hakola
Toimitussihteeri: JP Jokinen

toimintaperiaate

WiderScreen.fi on julkaisu, jossa kirjoittajat vastaavat teksteistään itse.

Lehti toimii julkaisukanavana audiovisuaalista kulttuuria sekä populaarilla että akateemisella otteella käsitteleville jutuille.

Julkaisemme erityisesti artikkeleita, esseitä, haastatteluja, raportteja ja kolumneja. Julkaisumahdollisuutta tarjotaan erityisesti elokuvan ja av-kulttuurin opiskelijoille ja nuorille tutkijoille [lisää].

Jos haluat tarjota tekstiäsi julkaistavaksi, ota yhteyttä vastaaviin toimittajiin.

WiderScreen.fi-sivuston materiaali on tekijänoikeudella suojattua. Lainattaessa tai viitattaessa sivustolla julkaistuun materiaalin tekijä ja lähde on aina mainittava. Verkkojulkaisuissa lähdetietoihin on sisällytettävä myös suora linkki viitattuun artikkeliin.