Palaute

Palautteisiin, kysymyksiin ja tiedusteluihin vastataan mahdollisuuksien mukaan.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden julkaista hyväksi katsomallaan tavalla annettuja palautteita tai niiden osia, mikäli palaute on sellaista, että toimituksen vastine on perusteltua.