Kritiikki käytännössä

Kritiikissä on pohjimmiltaan kyse analysoinnista ja analyysin purkamisesta ymmärrettävään muotoon sanallisesti sujuvaksi kokonaisuudeksi. Artikkeli käsittelee kritiikkiä käytännönläheisesti: mitä kritiikki on, mitä on hyvä kritiikki ja miten kritiikkiä kirjoitetaan.

Kulttuurijournalismin ja kritiikin tulevaisuudesta

Mediakentän muutokset ovat tällä vuosituhannella olleet nopeita ja kulttuurijournalismi on ainakin osin jäänyt muutosten jalkoihin. Kulttuurijournalismin ydin tuntuu unohtuneen: sivilisaatiomme perustuu kulttuuriin, taiteen ja tieteeseen ja siihen, mitä me näistä tiedämme ja miten niistä keskustelemme.