Kritiikki käytännössä

Kritiikissä on pohjimmiltaan kyse analysoinnista ja analyysin purkamisesta ymmärrettävään muotoon sanallisesti sujuvaksi kokonaisuudeksi. Artikkeli käsittelee kritiikkiä käytännönläheisesti: mitä kritiikki on, mitä on hyvä kritiikki ja miten kritiikkiä kirjoitetaan.

Huutavat kriitikot – elokuvakritiikki YouTubessa

Esseessä tarkastellaan, miten YouTube on noussut tärkeäksi elokuvakritiikin media-alustaksi. Entä millaisia laadullisia ongelmia tämä on synnyttänyt suhteessa taidekritiikkiin? Pohdinnan kohteeksi nostetaan myös videoessee akateemisen elokuvakritiikin uutena muotona.