Huutavat kriitikot – elokuvakritiikki YouTubessa

Esseessä tarkastellaan, miten YouTube on noussut tärkeäksi elokuvakritiikin media-alustaksi. Entä millaisia laadullisia ongelmia tämä on synnyttänyt suhteessa taidekritiikkiin? Pohdinnan kohteeksi nostetaan myös videoessee akateemisen elokuvakritiikin uutena muotona.