2004/2 Dokumenttielokuva

Wider Screen 2/2004 - Dokumenttielokuva -

kuva: Jokke Ihalainen

22.09.2004
Numeron toimittajana Ilona Hongisto

pääkirjoitus

pääkirjoitus

artikkelit

Pähkinänkuoressa koko Puola
– Metaforat ja toisto retorisina keinoina Krzysztof Kieslowskin dokumenttielokuvissa
Kaisa Hiltunen
Koska sensuuri esti suoraan puhumisen 1970- ja 80-luvuilla, kehitti ohjaaja Krzysztof Kieslowski dokumenttielokuvissaan erilaisia kiertoilmaisuja kriittisille huomioilleen. Metaforien ja toiston käyttö ovat kaksi esimerkkiä hänen strategioistaan. Kieslowskin dokumentit ovat tarkkaan rakennettuja ja rytmitettyjä. Niitä on luonnehdittu kuvilla ajattelemiseksi. Uskollisuus todellisuudelle oli Kieslowskin tärkeä periaate hänen aloittaessaan uransa dokumentaristina. Periaatteen piti näkyä myös elokuvien rakenteessa.

Syntistä realismia
Riina Mikkonen
Synti
on elokuvallisista keinoistaan itsetietoinen dokumenttielokuva. Estetiikaltaan se nojautuu osittain valokuvauksen traditioon, mutta on samalla eräänlainen tyylilajien ja erilaisten esteettisten piirteiden hybridi, joka kyseenalaistaa kuvan ja sen kohteen indeksikaalisen suhteen ja samalla problematisoi todellisuuden realistista esittämistä dokumenttielokuvassa. Näin Synnin voisi katsoa kritisoivan sitä dokumenttielokuvan traditiota, joka pyrkii häivyttämään tekijän läsnäolon näkymättömiin ja tarjoamaan katsojalle mahdollisimman esteettömän ja objektiivisen näkökulman kuvaamaansa historialliseen maailmaan.

Reality Replayed
– Documentary filmmaking and documentary value
Susanna Helke
In the history of film, documentaries and fiction films have been persistently conceived of as two distinct and separate traditions, the cinema of reality and the cinema of fiction. It would be more helpful, however, to see documentaries and fiction films as part of a larger continuum. Instead of producing monolithic definitions and airtight categories of either documentary or fictional film, it would be more relevant to study the gamut of film genres as a gradual flow.

Towards Embodied Knowledge?
– Maya Deren’s Divine Horsemen – The Living Gods of Haiti and the rupture of ethnographic documentary film
Ilona Hongisto
When Maya Deren departed for Haiti in 1947 she did not have strictly ethnographic nor documentary purposes. She went to Haiti as an artist preoccupied with a new approach to cinematic formalism, an approach that would take the ideas developed in her previous experimental films even further. What then happened when she started her project in Haitian surroundings was an important reversal of her film project in terms of methods as well as subject matter. The process of filmmaking that Deren went through in Haiti is a valuable point of departure for an analysis of the relationship between artistic aspirations, ethnographic documentary and the film medium.

Historia uusiksi
– National Geographic: Beyond the Movie. The Lord of the Rings: The Return of the King (2004)
Hanna Järvinen
National Geographicin ja elokuvan tuottaneen New Line Cineman taloudellinen yhteistyö lienee pääsyy dokumentin tilaamiseen, mutta se ei selitä dokumentin käsittämättömiä perusoletuksia fiktion ja historian totuuksien" suhteesta. Vaikka dokumentissa ei suoranaisesti viitata nykypäivän maailmanpolitiikkaan, sen sisältämän historiakäsityksen taustalla väijyy uhka toisenlaisesta allegorisesta luennasta, jossa todellisuutta luetaan yhtä yksinkertaistavasti hyvän" taisteluna pahan akselia" vastaan.

Matka muistiin ja minuuteen
– Oma elämä dokumenttielokuvana
Inari Teinilä
Erityisesti parinkymmenen viime vuoden aikana omaelämäkerralliset dokumenttielokuvat ovat kehittyneet omaksi juonteekseen subjektiivisen dokumenttielokuvan historiassa. Omaelämäkerrallinen dokumenttielokuva kytkeytyy osaltaan siihen historialliseen jatkumoon, jossa dokumenttielokuvan yhteiskunnallinen ja filosofinen luonne sekä merkitys ovat saaneet uusia painotuksia. Omaelämäkerrallinen – subjektiivinen – dokumenttielokuva eroaa perinteisestä yhteiskuntaa kameran objektiivin läpi havainnoivasta dokumenttielokuvan suuntauksesta. Ilmiöitä ja sosiaalisia epäkohtia lähestytään tekijän yksityisen näkökulman, tunteiden ja assosiaatioiden kautta.

Liikettä kotimaisen dokumenttielokuvan kentällä
Ilona Hongisto
Suomalainen dokumenttielokuva on tehnyt sekä kansallisen että kansainvälisen läpimurron. Nousukauden taustalla on useita syitä, jotka osoittavat samalla myös dokumenttielokuvan problemaattisen aseman elokuvamaailmassa.