2004/1 Kärsimys

Wider Screen 1/2004 - Kärsimys -

kuva: Jokke Ihalainen

17.05.2004
Toimittajina Kimmo Ahonen & Ilona Hongisto.

pääkirjoitus

pääkirjoitus

artikkelit

Muistettavia kohtauksia
Blade Runner, Irma Vep, Lentoreitti 222, Maailma vuonna 2022, Rhinestone, Top Gun & Zardoz
"Pyysimme Film-O-Holic.comin toimittajia sekä Veijo Hietalaa nostamaan esiin mieleen jääneitä kohtauksia elokuvahistoriasta. Yksittäisten kohtausten korostamisen tarkoituksena on osoittaa yksityiskohtien vaikutus tulkintavaihtoehtoihin, merkityssisältöihin sekä kerrontaan. Elokuvahistoriaa laidasta laitaan luotaavat esimerkkimme osoittavat, kuinka yksityiskohtien lähempi tarkastelu saattaa tarjota herkullisia tulkintamahdollisuuksia myös koko teosta silmälläpitäen."

The Passion Of The Christin vanhakatolinen kärsimys
Meri Heinonen
"Jeesuksen viimeisiin vaiheisiin liittyvät tekstit ja niiden innoittamat kuvalliset ilmaukset synnyttivät keskiajalta lähtien sen tradition, joka on nähtävissä Passionissa. Monet evankeliumeiden ulkopuoliset tapahtumat, joita elokuvassakin kuvataan kuuluvat tähän passioperinteeseen. (…) Gibsonin elo-kuva vahvistaa katoliseen traditioon kuuluvia käsityksiä Jeesuksen viimeisistä vaiheista, mutta samalla se myös visualisoi pyhäinjäännösten syntyä."

Gibsonin nahkajeesus
Teemu Taira
"Mel Gibsonin ohjaama The Passion of the Christ (USA 2004) nostatti ennakkoon kohua Yhdysvalloissa ja jonkin verran myös Suomessa. Elokuvan ympärillä on puhuttu sen teologiasta, muiden uskontojen, kulttuurien ja osakulttuurien kuvauksesta sekä ennen muuta väkivaltaisuudesta ja jopa sadistisuudesta. Tässä artikkelissa tavoitteeni on antaa lukijalle uskontotieteellisestä ja kulttuurintutkimuksellisesta perspektiivistä avaimia elokuvan ja siitä käytävän keskustelun hahmottamiseen."

Olipa kerran… Leone-kuume
– Huuliharppukostajan dvd-julkaisu elvyttää klassikon ja herättää muistoja
Hannu Salmi
"Kaksi vuosikymmentä on kulunut siitä, kun näin Sergio Leonen Huuliharppukostajan (Once Upon a Time in the West, 1968) ensimmäisen kerran. Pidin silloin elokuvapäiväkirjaa, johon tunnollisesti merkitsin kaiken näkemäni. Huuliharppukostajan katsoin 16. kesäkuuta 1984 Turun elokuvakerhon VHS-nauhurilla. (…) Kun elokuvakerholiike 1980-luvun alussa eli kukoistustaan, Sergio Leonen nimeä ei juuri kerhoympyröissä kehdannut esittää. Spagettiwesternit edustivat eksploitaatioelokuvaa, ja monet pitivät Leonea pelkkänä väkivaltaviihteen tekijänä."

The Wretched of The Earth
– Thomas Hardy, 'Heritage' Cinema and British Society 1967–2000
Harri Kilpi
"I have decided to focus on three films: Far from the Madding Crowd, made in 1967 by John Schlesinger, Roman Polanski’s Tess from 1979 and Michael Winterbottom’s Jude released in 1996. I have chosen the adaptations of the novels of Thomas Hardy for several reasons. Hardy seems to fulfil the criteria for material, which good heritage films are made of: he is a classic, canonical author, his novels describe ‘select landscapes’, the country side and country houses, and the action is situated in the Victorian era; a very potent period for nostalgia, as Thatcherite rhetoric has shown us. However, he is also known for his candid representation of the rural working class, destitution and harshness of social and economic change and for his non-conformist transgressions of traditional gender and class boundaries. I shall explore how these aspects are carried out in the films, what kind of alternatives they provide for the upper middle class, nostalgic, rather ‘monoclass’ views of history and how they relate to the time of their making."

Psychological Horror in The Films of David Lynch
Valtteri Kokko
"This paper aims to investigate the links between psychology, as presented by Sigmund Freud in his essay The 'Uncanny' (1919) and Carl G. Jung in his book Man and His Symbols (1979), and the imagery and tension created by David Lynch in his films. I have divided my arguments concerning the use of these uncanny metaphors into three groups; firstly, the doppelgänger; secondly, dreams as uncanny metaphors and thirdly, everyday objects as uncanny metaphors."

Kauneinta on kaipaus
– Suomalaisen nykyelokuvan rakkauskäsityksistä
Katri Lilja & Toni Keränen
"Kuutamolla, Levottomat, Lomalla, Häjyt, Rukajärven tie, Minä ja Morrison ja Bad Luck Love näyttäisivät nostavan esille keskenään samankaltaisia käsityksiä rakkaudesta. Edellä mainittujen elokuvien keskeisin yhdistävä piirre on se, että rakkauden näkyvimmäksi muodoksi nousee sen täyttymättömyys. Elokuvissa käsitellään rakkautta tilanteissa, joissa sen toteutumisen tai lopullisen täyttymyksen tiellä on jokin mahdottomuutta luova tekijä kuten esimerkiksi välimatka, menneisyys tai muut ihmiset."

kirja

Kone on mielentila
– Jaakko Suominen: Koneen kokemus. Tietoteknistyvä kulttuuri modernisoituvassa Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle.
Kimmo Ahonen
"Tietotekniikka on ollut pelkojen ja toiveiden kohde, johon on projisoitu hyvin erilaisia odotuksia ja uhkakuvia. Koneen kokemus antaa suomalaisen tietoteknistymisen kehitykselle laaja-alaisen historiallisen tulkinnan, jossa tekniikan sijaan keskiöön nousee mielikuva koneesta – koneen kulttuurinen kokeminen ja kohtaaminen."