2002/4 Musiikki ja ääni

WiderScreen 4/2002 - Musiikki ja ääni

kuva: Jokke Ihalainen

pääkirjoitus

pääkirjoitus

artikkelit

Dokumenttielokuva, fiktio ja historia – tapaus Nijinsky
Hanna Järvinen
"Koska nykyteknologian avulla menneisyyttä voidaan luoda uudelleen tavoilla, jotka ilman lähdeviitettä näyttäytyvät aitoina, eivät rekonstruktiona, lähteiden puuttuminen jopa lopputeksteistä ei ole vain tekijänoikeudellinen kysymys vaan laajempi eettinen dilemma. Tanssin tutkimuksessa lähdekritiikki on yhä pitkälti tuntematon käsite erityisesti puhuttaessa suurista neroista, jollaisena Nijinskyäkin pidetään."

Kolme elokuvaa ja yksi hymni
- Hubert Parryn Jerusalem, brittielokuva ja intertekstuaalisuus
Harri Kilpi
"Jerusalem yhdistyi kaikissa elokuvissa osaksi voimakasta, tulkintaa ohjaamaan pyrkivää musiikillista ohjelmaa. Samoin hymnin konservatiivinen tai perinteinen sisältö on jotenkin huomioitu, nostettu etualalle ja käytetty hyväksi merkityksenluomisstrategiassa. Nostalgia maaseutua kohtaan ja usko kilvoitteluun – myös sen anarkistisissa poliittisessa mielessä – ovat näiden strategioiden huomattavimmat piirteet, jotka ammentavat suoraan sekä Blaken tekstistä että Parryn päihdyttävästä, innoittavasta musiikista."

Sokeasta pisteestä ja äänitapahtumasta Mohsen Makhmalbafin Hiljaisuudessa
Pasi Väliaho
"Tarina vuokranmaksusta on oikeastaan kehys päämäärättömälle ajelehtimiselle. Harhailu koostuu erilaisista äänitapahtumista ja äänten sekä kuvien rytmittymisistä ja kytkeytymisistä. Hiljaisuus keskittyy sokean päähenkilön äänistä ja kosketuksista rakentuvaan suhteeseen maailmaan. Alusta loppuun kehittyvän tarinan sijaan elokuvaa jäsentää Ludwig van Beethovenin viidennen sinfonian ritornellon 'ti-ti-ti-tyy' erilaiset variaatiot rytminä ja sävelinä."

kirjat

Suomalaisen elokuvan uusin filmografia
Sakari Toiviainen: Levottomat sukupolvet
Onnimanni Liukkonen
"Toiviainen toteaakin että kirjoitusprosessin alussa tavoitteena oli pyrkiä kattavaan ja neutraaliin lähestymistapaan. Heti perään hän tunnustaakin tavoitteen mahdottomuuden. Eihän kukaan voi kirjoittaa täysin kattavaa, saati sitten neutraalia teosta. Varsinkin neutraalius kuulostaa lähinnä vitsiltä."

Syyskuun terrori-iskut ja mediakritiikin ensimmäinen aalto"
Turo Uskali (toim.): Mediatesti. Syyskuun yhdestoista.
Petri Saarikoski
"Mediatesti on kasa vaihtelevan tasoisia artikkeleita, joita ei ole riittävällä tavalla nivottu yhteen. Valitettavan monet niistä muistuttavat lähinnä mielipidekirjoituksia. Mielenkiintoisiksi osoittautuvien tutkimusteemojen käsittely jätetään pahasti kesken ja usein analysointi typistyy pelkkien kysymysten ja sitaattien luetteloinniksi."