2001/4 Tila, todellisuus ja kaupunki

WiderScreen 4/2001 - Tila, todellisuus ja kaupunki

 

pääkirjoitus

pääkirjoitus

artikkelit

Woody Allenin monet maailmat
- Bananas - minä ja vallakumous, Unikeko, Kairon Purppuraruusu, Hannah ja sisarukset, Keksejä ja konnia
"Amerikkalaisista elokuvantekijöistä Woody Allen on aina ollut oman tiensä kulkija. Hänen elokuvista nostetaan jalustalle usein Annie Hall ja Manhattan, mutta toisaalta Woodyn elokuviin ihastuneille löytyy valinnanvaraa. Seuraavassa on haarukoitu viisi elokuvaa Woodyn pitkästä tuotannosta."

 

Elokuvallisen tilan ulottuvuudet
- Kuvarajaus ja tilan representaatio Robert Bressonin elokuvassa Kuolemaantuomittu on karannut
Ilona Hongisto
"Robert Bresson tunnetaan teatterin keinoihin tukeutuvan elokuvan tuomitsijana. Hän puhuu kinematografista, jossa teatraaliset konventiot saavat väistyä kuvien ja äänien kirjoituksen myötä. Hän pyrkii elokuvassaan luomaan jotain täysin uutta elokuvallisia konventioita karttaen, mikä vaikuttaa myös elokuvallisen tilan ulottuvuuksiin. Tilan representaatiosta voidaan löytää jotain uutta ja kinematografille tyypillistä, mikä erottaa sen todellisuuden tilailluusiosta."

Tukholma unena, Tukholma hallusinaationa Joakim Pirisen sarjakuvissa
Mikko Laaksonen
"Ruotsalaisen sarjakuvapiirtäjän ja kirjailijan Joakim Pirisen (1961–) sarjakuvien hallitsevana ympäristönä on Tukholma. Mutta ei miten tahansa nähtynä; Pirisen Tukholma on fantastinen, muuttuva ja surrealistinen samalla kun useinkin sen ympäristöt voi tunnistaa. Mitä Pirisen Tukholma kertoo kansankodin pääkaupungista?"

Todellisuuden ja tietoisuuden merkitysuhteita 1990-luvun science fiction -elokuvissa
Juha Rosenqvist
"Science fiction on tyypillistä ajalle, jolloin on sisäistetty erilaisia visioita tulevaisuudesta ja joko siirretty näitä visioita vallitsevaan nykyhetkeen tai käsitelty niiden kautta nykyhetkeen liittyviä ongelmia. Scifiä on tutkittu ja analysoitu lähinnä tässä kontekstissa, mutta harvoin on kuitenkaan esitetty kysymystä: Miksi?" Miksi science fiction käsittelee edellä mainitun kaltaista tematiikkaa? Mitä ovat ne perimmäiset kysymykset, joita scifissä pohditaan?"

Rakkautta Las Vegasissa elokuvissa Casino, Kuherruskuukausi Vegasissa ja Leaving Las Vegas
Mari Verho
"Käsittelyssä on kolme 1990-luvulla tehtyä elokuvaa, joissa kaikissa Las Vegas on 'rakkaustarinan' näyttämönä. Näistä elokuvista Martin Scorsesen Casino on mittasuhteiltaan eeppinen elokuva ja olisi erikoista nimittää sitä rakkauselokuvaksi. Yksi elokuvan teemoista kuitenkin liittyy rakkauteen uhkapelinä, joten käsittelen Casinoa tältä kannalta. Muut kaksi elokuvaa ovat komediallinen Honeymoon in Vegas ja karhea rakkauselokuva Leaving Las Vegas."

 

Mediatutkimuksen meediopäivät
- Mediatutkimuspäivät Turussa 1.–2.2.2002
Juha Rosenqvist
"Mediatutkimuspäivien moninaiset työryhmät ja luennoitsijat edustivat mediatutkimuksen kirjavuutta. Siinä missä Richard Dyer kiinnitti huomiota moniin itsestään selvinä pidettyihin asioihin, kuten pastissin käsitteeseen, Sinikka Sassi taas esitti tietotekniikan synnyttävän jopa enemmän eriarvoisuutta kuin aina suitsutettua tietoteknologian luomaa tasa-arvoa."

Teknologian toiseudesta kohti kytkeytynyttä ykseyttä
- Katsaus Jukka Sihvosen teokseen Konelihan värinä
Juha Wakonen
"Jukka Sihvosen teos on mielenkiintoisesti rönsyilevä aatehistoriallinen aikamatka lukuisiin mainittujen kaltaisiin tapahtumiin ja välittömiin yhteyksiin, joita ihminen ja kone ovat aikojen kuluessa saaneet (tai ottaneet). Pyrin tässä artikkelissa lyhyesti nostamaan esille muutamia keskeisiä ajatuksia ja teoreettisia alueita, joiden kautta koneliha Sihvosen mukaan toimii."